_edited.jpg

Akreditovaný kurz

Finanční zralost aneb jak na finanční gramotnost ve školách 

 

Akreditace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Termín on-line kurzu 12. 11. 2021

Webinář/seminář je zaměřen na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti ve školní praxi. Nabízí pedagogickým pracovníkům metody jak rozvíjet finanční zralost a finanční zodpovědnost u žáků. Na konkrétních modelových příkladech a ukázkách z praxe se účastníci seznámí s novými způsoby a pojetím výuky finanční gramotnosti. Webinář je součástí vzdělávacího programu Zavádění finančního vzdělávání do škol v návaznosti na Standard finanční gramotnosti.

Cíl webináře/semináře

Cílem webináře/semináře je dát odpovědi, argumentaci a příklady v následujících bodech:
 • Proč a jak hospodaří Češi v porovnání s jinými národy

  • Úvaha pro žáky a studenty, jak to změnit

 • Který produkt zvolit/nezvolit a proč na základě pyramidy potřeb

  •  Diskuse – priority finančních produktů, proč a kdy

 • Poznání 4 archetypů finančních poradců a jejich chování

  • Diskuse, zda rodičce žáků/studentů mají nějakou zkušenost

 • Příprava na tlak/nátlak „finančních poradců“ – jak se bránit manipulaci

  • Naučit žáky/studenty 5 základních otázek při objasňování produktu

  • Naučit žáky/studenty, jak se bránit manipulaci

 • Jak fungují srovnávače a doporučení těch nejvíce využívaných v praxi

 • Znalost úvěrových produktů a slovních obratů půjček

  • Modelové příklady potřeby půjčky a nechat studenty/žáky rozhodnout, který produkt zvolit – diskuse proč

 • Kdy je půjčka problémem, kdy radostí a proč

  • Naučit studenty číst v sazebníku poplatků a nekoukat jen na RPSN

 • Co je nejdůležitější vědět před podpisem úvěrové smlouvy 

  • Bilance před půjčkou, ale i při půjčce, aby se předcházelo případné exekuci

  • Jaké otázky si pokládat před podpisem smlouvy

  • Jaké jsou možnosti při problémech splácet půjčku a kdy reagovat na nepříjemné životní situace

 • Jak na vlastní jistoty a bezpečí v oblasti pojištění osob, která rizika je vhodné mít krytý a proč

  • Každý žák/student přijde s návrhem pojištění osob a v týmu po čtyřech osob udělají srovnání a rozhodnou, která smlouva je nejvýhodnější a proč

 • Příprava na důstojné stáří 

  • možnosti, výhody i nevýhody investičních produktů (pojištění/penzijní spoření/investování do fondů a ETF)

  • Diskuse s žáky/studenty, co je nutné hlídat u investic před zvolením investičního produktu (KIID, Statut, Investiční strategii, Alokaci, Diverzifikaci, Čas, Rizika, Likvidita, Pojištění vkladu, Danění)

 • Stavební spoření a jak se vyvarovat nejčastějším chybám ve smlouvě

  • Naučit znalost, jak šetřit na poplatcích

 • Bezpečné investování a jak pracovat s riziky

  • Jaké jsou druhy diverzifikace

  • Jak zvládat emoce

  • Matematický příklad – kouzlo pravidelných investic

Metodika

Interaktivní výklad plný otázek, praktická cvičení, ukázky aktuálních grafů a tabulek, modelové příklady, příklady dobré praxe, práce s informacemi, a diskuze. 
Celý webinář/seminář i výklad pojmů je přizpůsoben znalostní úrovni účastníků.
Lektor kurzu vychází z více jak 25leté zkušenosti v oblasti financí, více jak 10leté zkušenosti mentoringu finančních poradců, bankéřů a práce přímo s klienty.

GARANT

Něco se (ne)povedlo?

Chcete sdílet svou zkušenost s finančními poradci či bankéři?

Oslovil vás kurz? Poskytnete zpětnou vazbu/referenci?

Našli jste chybku či nepřesnou informaci?

NEVÁHEJTE MI NAPSAT!

REFERENCE

"Ujasnil jsem si mnoho věcí a oceňuji nové nápady a materiály využitelné ve výuce."

"Hodnotím jako velmi profesionální.

Kurz je přínosem pro moji výuku finanční gramotnosti."

"Mnohé jsem si oživila a upřesnila.

Velmi dobře připraveno, pěkná prezentace."

"Byly uváděny praktické zkušenosti a poznatky."

"Příjemné vystupování, dobře připravená prezentace. Vše je použitelné ve školní praxi."

"Učím výchovu k občanství, takže nemám tolik prostoru k využití, ale podělím se o získané 

poznatky s ostatními kolegy." 

 

"Velmi vysoká úroveň, velká znalost problematiky, příjemný projev. Zvýšit finanční gramotnost žáků a studentů, důležité informace pro život. Velmi přínosný výběr témat, přehledná prezentace"

"Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Byl jsem příjemně překvapen a jsem rád, že jsem se kurzu zúčastnil. Kurz bych doporučil dalším kolegům.

Odborná úroveň a výkon lektora - výborný. Lektorka je milá, vstřícná, se smyslem pro humor, dobrý profesionál s bohatými zkušenostmi z praxe.

 

Cenné rady a připomínky k problematice finanční gramotnosti, kterých není nikdy dosti.

 

Lektorka nám podala problematiku finanční gramotnosti vyčerpávajícím způsobem, zcela jasně a zřetelně.

 

O finanční gramotnosti bylo hodně napsáno. Nejlepší je osobní zkušenost, která je nepřenosná, a ke které se musí dozrát ."